Ve spolupráci s organizací Česko.Digital pomohla Nadace do dnešního dne se zajištěním techniky a IT podpory 497 školám po celém Česku a v distanční výuce bylo zaškoleno přes 700 učitelů. Více než tisícovka ohrožených dětí získala počítače a připojení k internetu. Dalších tisíc jich organizace mezi nejpotřebnější děti rozdělí do konce školního pololetí. 
„Pandemie covidu-19 obnažila celou řadu dlouhodobých problémů českého školství. Nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělání rostly už před koronavirem, stávající situace ale rozdíly zviditelňuje a prohlubuje,“ říká ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal. „Během jarního uzavření škol zůstalo od výuky odstřiženo více než 10 tisíc dětí, především ze socioekonomicky znevýhodněných rodin. A právě k nim míří podpora z našeho krizového fondu. Velké díky patří všem partnerům, kteří denně v terénu pomáhají dětem, školám a učitelům překonat současnou krizi,“ dodává.

Online pomoc

Amalthea, Centrum Locika, Česká asociace streetwork, Česko.digital, Člověk v tísni, Dětské krizové centrum, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Rosa – centrum pro ženy a Kuře s aktovkou pomáhají zmírňovat dopady koronavirové krize na nejohroženější školáky. „V čase pandemie bohužel výrazně narůstá také počet dětí čelících domácímu násilí,“ říká programová manažerka Nadace České spořitelny Kateřina Šaldová. „Proto jsme, ve spolupráci s organizacemi Rosa, Locika a Dětské krizové centrum zajistili online pomoc a poradenství už více než dvěma tisícům dětí,“ doplňuje. Díky Nadaci České spořitelny se podařilo uskutečnit stovky intervencí na krizových linkách, jako jsou chat, skype či email, zajistit více než dva tisíce intervencí proti domácímu násilí nebo doučovat více než 1000 dětí. Minimálně další tisícovce organizace s učením pomohou do konce roku.

Podpora nejohroženějších

Speciální fond Nadace cílí na podporu nejohroženějších dětí ve školním a předškolním věku a jejich rodin, které se v důsledku koronavirové krize dostávají do existenčních problémů. Nemohou se z různých důvodů účastnit distanční výuky a čelí dalšímu zhoršování sociálních problémů či vzdělávací izolaci. Prostředky jsou určené především na podporu ohrožených dětí na straně rodiny i školy a psychosociální nebo materiální podporu. Nadace už na jaře do fondu vyčlenila 25 milionů korun. Dalších pět milionů pak poskytla jako podporu svým stávajícím partnerským organizacím na zachování jejich činnosti a distanční způsoby práce v době krize covid-19.

Text nevyjadřuje názor redakce