Postupující digitalizace průmyslu klade stále vyšší nároky na dostupnost a správu firemních dat, a tedy i na podnikové informační systémy. ERP systémy (Enterprise Resource Planning) tvoří spolu s výrobními informačními systémy MES (Manufacturing Execution Systems) a systémy pro řízení životního cyklu výrobku PLM (Product Lifecycle Management) základy digitální továrny a jejich omezená funkcionalita či ­konektivita se může stát překážkou či brzdou digitalizace ve firmě. Jde jak o možnosti integrace a přizpůsobení konkrétním procesům, tak o využívání vzdáleného přístupu, pokročilé analytiky, zvyšování chytrosti nástrojů nebo třeba uživatelského komfortu.

ICT revue 12/2020

Stáhněte si přílohu v PDF

Průmysl 4.0 je založen na existenci digitálního odrazu reálného světa, digitálních dvojčat výrobků, výrobních strojů a procesů i celých dodavatelských řetězců, kde přesná a v reálném čase dostupná data podmiňují fungování celého systému. Výběr vhodného ERP systému, který bude vyhovovat stávajícím i budoucím požadavkům, bude dostatečně flexibilní, škálovatelný a přitom umožní jednoduchý upgrade, je proto strategickým rozhodnutím ovlivňujícím konkurenceschopnost firmy na léta dopředu.

Dobrou zprávou je, že právě tímto směrem se výrobci ERP systémů ubírají a přicházejí s široce uživatelsky programovatelnými moduly, které umožňují relativně nenáročnou customizaci systému s automatickým převodem definovaných modelů na vyšší verze systému.

Text nevyjadřuje názor redakce