Firmy jsou nadále optimistické, ovšem ne tolik jako v předchozím čtvrtletí. Index očekávání firem klesl o 7,4 bodu na hodnotu 14,6 bodu. Snížily se všechny tři jeho dílčí části, tedy poptávka, investice a rozšiřování podnikání. „Důvodem poklesu jsou signály zvenku, které mohou přinášet určitou míru nejistoty, jako je ochlazování německé ekonomiky, nevyjasněný brexit či zjitřené obchodní debaty mezi Spojenými státy a Čínou,“ komentuje výsledky Petr Manda, ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

V posledním čtvrtletí předpokládá zvýšení poptávky po svých výrobcích a službách 42 procent firem, o pět procentních bodů méně než v tom předchozím, necelá čtvrtina odhaduje pokles. Do svého podnikání investuje a rozšiřuje ho stále velká část dotazovaných. V porovnání s loňskem očekává 40 procent firem v letošním roce nárůst objemu investic a téměř pětina plánuje své podnikání v horizontu jednoho roku rozšiřovat. Optimistické nálady jdou ruku v ruce s vnímáním ekonomické situace. S tou je spokojeno 68 procent českých malých a středních podniků. „Toto číslo bylo ale v minulosti vyšší, vracíme se k náladám roku 2017, největší optimismus máme zřejmě na chvíli za sebou, přesto je nálada pořád na velmi dobré úrovni,“ upřesňuje Petr Manda z ČSOB. Na Slovensku jsou na tom daleko hůře, zde je s ekonomickou situací spokojeno pouze 35 procent firem.


Peníze až na druhém místě

Každý druhý podnikatel začal podnikat proto, aby byl nezávislý, necelá čtvrtina kvůli snaze vydělat více peněz a pro téměř pětinu byl důvodem k rozjedu byznysu zajímavý nápad. To jsou závěry z průzkumu, který dále zjišťoval, jak se podnikatelé cítí po 30 letech svobody. 
České i slovenské firmy se v mnohém shodují. Klíčem k úspěchu jsou pro ně spokojení zákazníci, rozjezd podnikání financovaly nejčastěji bankovním úvěrem nebo půjčkou a nejlépe se jim dařilo po zaběhnutí byznysu. Zástupci velkého procenta podniků si myslí, že se jim nejlépe vedlo právě letos. V Čechách spojilo letošní rok s největším podnikatelským úspěchem téměř 30 procent firem a na Slovensku více než pětina. 
Vše ale není úplně růžové. Čeští i slovenští podnikatelé narážejí na řadu bariér, a to ve všech fázích podnikání. V Čechách jim v rozjezdu nejvíce brání přebujelá administrativa a nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, slovenské podniky nejvíce trápí zabezpečení financování a získání prvních klientů. „Naší strategií je být firmám dlouhodobým partnerem, který jim dokáže pomoci v každé fázi jejich životního cyklu,“ zmiňuje v souvislosti s tím Petr Manda. ČSOB pro ně například zajišťuje dostupnost finančních služeb, pomáhá se získáním evropských dotací, nabízí produkty chránící před kurzovými riziky, zprostředkovává kontakty a informace exportérům prostřednictvím Trade Clubu a spustila unikátní akcelerátor Start it @ČSOB, který začínajícím firmám otevírá cesty k mentorům, investorům a potenciálním zákazníkům.
Třicet let po revoluci, tedy po otevření dveří ke svobodnému podnikání, se nyní velká část podnikatelů dostává do věku, kdy zvažuje, komu svou firmu předat. Mezi českými podnikateli ji rodinným příslušníkům předalo necelých 14 procent, mezi těmi slovenskými o téměř dva procentní body více. V získávání podniků od svých rodičů vítězí jednoznačně synové nad dcerami.
S podnikáním bývají spojeny také významné milníky. V Čechách i na Slovensku je jím pro téměř každou desátou firmu pořízení vlastního sídla. „Tyto výsledky jsou tuzemským specifikem. Ve světě roste podíl firem prosazujících model ´asset-light´, tedy podnikání s malým množstvím stálých aktiv,“ zmiňuje Manda.


Dalších pět let stability

ČSOB spolu s průzkumem zveřejnila odhad vývoje HDP a nezaměstnanosti do roku 2024. Vývoj obou makroekonomických ukazatelů by se podle něj měl dlouhodobě pohybovat mírně nad dvěma procenty a naši ekonomiku by měla v následujících letech čekat ekonomická stabilita.
„Můžeme pozorovat, že klesáme rychleji než ostatní, držíme se totiž našeho osudového partnera, kterým je Německo. Když německá ekonomika roste, rosteme s ní a naopak,“ říká Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB. „Co ale českou ekonomiku drží nad recesí je domácí poptávka. Navíc máme nízkou nezaměstnanost, nízké mzdové náklady a přebytek zahraničního obchodu roste,“ doplňuje. 
Případná krize by nás neměla tolik zasáhnout, firmy se poučily z té minulé. „České společnosti jsou výrazně lépe připravené, než tomu bylo 10 let zpátky, kdy krize mnohé překvapila. Jsou kapitálově silnější a z předchozí krize poučené například tím, že lépe řídí své zásoby. Zaměstnávají také více agenturních pracovníků, kteří snižují jejich vnitřní náklady a zvyšují flexibilitu pro případné ochlazení ekonomiky,“ říká k ekonomickému výhledu Petr Manda z ČSOB. Firmy také spolupracují s profesionálními bankami, které přicházejí s řadou nástrojů na to, jak ošetřit tržní rizika. Ta vznikají při ochlazování ekonomiky a kvůli nejistotám zejména v exportní oblasti,“ dodává.

Text nevyjadřuje názor redakce