Česká ekonomika je velmi otevřená a exportně orientovaná. Podle posledních údajů ze srpna 2019 byl vývoz o 8,6 miliardy korun větší než dovoz. Právě proto potřebuje mnoho firem financování exportních zakázek. „Naše banka má v této oblasti velkou výhodu. V minulosti byla výhradní bankou pro financování zahraničního obchodu, exportní odběratelské úvěry máme tedy doslova v našem DNA,“ říká Marek Loula, vrchní ředitel Korporátního bankovnictví ČSOB.
Banka se oblasti zahraničního obchodu věnuje už od roku 1964 a dnes je lídrem na trhu exportního financování z hlediska počtu i objemu transakcí. „Řešíme obchody do více než stovky zemí světa,“ uvádí ředitel exportního a obchodního financování ČSOB Jan Nývlt. 


České firmy objevují Afriku

Mezi tradičně největší obchodní partnery českých firem patří Německo, Slovensko a Polsko. Pokud k této trojici připočítáme i Rakousko, zjistíme, že více než polovina českého vývozu směřuje do sousedních států.
České firmy se ale stále více prosazují i mimo Evropskou unii. Úspěchy mají například v Africe, ve které se jim nabízí celá řada příležitostí, zvláště v oblastech infrastruktury, dopravy a energetiky. S tím souhlasí i Jan Nývlt z ČSOB. „V souvislosti s propadem východních trhů je potřeba hledat nová odbytiště a právě Afrika, která začíná přebírat výpadek exportu do Ruska, může pro firmy znamenat perspektivní příležitosti,“ říká. „Kromě Afriky se rozvíjejí trhy v Asii, na Blízkém východě, obnovuje se spolupráce s bývalými zeměmi Sovětského svazu, především s Běloruskem, a začíná se profilovat i Latinská Amerika,“ doplňuje.
„Úsměvné je, že ačkoliv si naše firmy budují na zahraničních trzích stále pevnější pozici a české výrobky jsou v mezinárodním srovnání plně konkurenceschopné, přesvědčit o kvalitě českého produktu zdejšího zákazníka bývá paradoxně obtížnější. Češi stále vnímají zboží ze západu jako kvalitnější,“ říká majitel firmy Alcaplast František Fabičovic. „Příští rok budeme uvádět na trh nový produkt, ale právě kvůli vnímání českých výrobků českými zákazníky spustíme jeho prodej napřed na německém trhu, potom na východním a až následně půjde výrobek na český trh,“ dodává. 

Alfou a omegou jsou informace

Rizika spojená s nedostatkem informací eliminuje mezinárodní bankovní informační síť Trade Club, do které ČSOB jako jediná banka v ČR umožňuje přístup svým firemním a korporátním klientům. Jedná se o unikátní platformu, která propojuje klienty z více než 50 zemí světa a pomáhá jim najít nové obchodní příležitosti. Trade Club také zahrnuje širokou databázi informací o jednotlivých trzích, od legislativy přes celní předpisy až po statistiky mezinárodního obchodu. 
Uživatelé si mohou skrz něj snadno a rychle vyhledat ideální obchodní partnery a propojit se s prověřenými firmami z celého světa. Tím dochází ke snížení rizik i k úspoře časových nákladů. Registrace do Trade Clubu a jeho služby jsou pro klienty ČSOB zdarma.
Kromě toho rozvíjí ČSOB ve spolupráci s KBC platformu WeTrade, která by měla přinést urychlení a zjednodušení při vypořádání obchodních transakcí, zejména zahraničních.


Pomohou finanční nástroje

Čeští exportéři vnímají jako jeden z největších problémů kurzy a s nimi spojené kurzové riziko. Proti tomu se dá ovšem bránit, a to hned několika způsoby. Jednou z možností jsou doložky v obchodních smlouvách, tedy přenesení rizik na zahraničního partnera. Dospět k takovéto dohodě je ale obtížné a často dlouhodobě neudržitelné. 
Na místě je proto zajištění kurzových rizik prostřednictvím nástrojů finančního trhu. Firma si například může domluvit s bankou termínovaný kurz, za který bude v budoucnu nakoupen nebo prodán daný objem konkrétní měny. Tím se pojistí proti případným ztrátám. Další možností jsou devizové opce, tedy právo prodat cizí měnu za předem stanovený kurz. 
To ale nejsou jediné nástroje, které mohou firmy obchodující na mezinárodních trzích využít. Firmám je k dispozici i poradenství, například v oblasti struktury a nastavení platebních podmínek v exportním kontraktu.

Produkty a služby pro exportéry

  • bankovní záruky

  • dokumentární akreditivy a inkasa

  • exportní odběratelský úvěr

  • předexportní financování

  • financování subdodavatelů pro zahraniční zakázky

  • úvěry na zahraniční investice

  • odkup exportních pohledávek

Zdroj: ČSOB

Text nevyjadřuje názor redakce