V Praze za deset let přibude zhruba 150 tisíc obyvatel a tak je potřeba ročně postavit minimálně deset tisíc bytů a družstva by měla zajistit zhruba jen několik stovek z nich. Proto je třeba si jasně uvědomit, že dostupné bydlení pro střední třídu zajistí pouze dobře fungující tržní prostředí se zdravou konkurencí mezi developery a hypotečními bankami bez zbytečné přeregulace a zásahů veřejné správy.

Aby se Praha pohnula z místa, musí zároveň začít veřejný a soukromý sektor spolupracovat v prostředí, ve kterém budou mít přesně nastavené role a mantinely. Úlohou veřejného sektoru je především vytvářet podmínky pro investory a usměrňovat rozvoj města ve prospěch jeho obyvatel. Stavitelé potom mají dělat to, co umějí a pro co získávali od revoluce know-how: efektivně stavět byty, reagovat na přání trhu a platit daně.

My jako investor jsme schopni ve větších projektech budovat prostory pro obchody, služby, restaurace a kavárny a financovat a vybudovat i parky a dětská hřiště. A můžeme poskytnout městu i pozemky pro potřebnou občanskou vybavenost, tedy zejména školská zařízení sloužící širokému okolí. Ale vlastní výstavba škol a školek musí být financována z veřejného rozpočtu. Pokud nové byty mají být cenově dostupnější, nemohou tyto náklady nést soukromí investoři, a potažmo tedy kupující nových bytů. Zajištění staveb občanské vybavenosti a rozsáhlejší infrastruktury je jednoznačně úkolem veřejné správy, proto také stát vybírá od občanů a firem tak vysoké daně.

A vlastní masivní výstavba bytů městem? Ta by se stala jen „černou dírou“ na peníze, jak ukázal roky připravovaný projekt městské výstavby na Černém Mostě. Politici také často vidí řešení současné krize dostupného bydlení v posílení nájemního sektoru, to ale není řešení, které jejich voliči preferují. Podle dat ČSÚ dnes v nájmu bydlí jen 19 procent lidí, nejvíce, zhruba 39 procent, bydlí ve vlastním domě a 29 procent ve vlastním bytě.

Růst cen zastaví jen dostatečná nabídka bytů

Družstevní výstavba je jen doplněk. Klíčové je, aby se zrychlila výstavba, a proto musíme zrychlit povolování staveb. Tomu může v Praze velmi pomoci Hlavní stavební úřad, který by řešil velké stavby celoměstského významu.

V minulém roce stavební úřady v Praze povolily jen 2700 bytů. Bytů v prodeji je tak málo, že převis poptávky nad nabídkou vyhnal cenu metru čtverečního nad 100 tisíc korun. Pokud by se podařilo uvést na trh větší množství bytů ve velkých projektech, konkurence by mohla růst cen zastavit.

Dušan Kunovský,
předseda představenstva Central Group

Text nevyjadřuje názor redakce